Zavádíme a auditujeme systémy managementu dle norem  ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce
Zpracováváme znalecké posudky v z oblasti BOZP
 
Od roku 2007  poskytujeme služby koordinátora BOZP
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.